International Mountain Leader, iets voor jou?

‘Ben je een zeer ervaren, allround bergsporter en wil je van je passie je professie maken? Dan is de beroepsopleiding tot International Mountain Leader (IML) mogelijk iets voor jou.’ Peter Mienes, zelf IML en kaderlid bij de Nederlandse Associatie van International Mountain Leaders, legt uit wat de opleiding inhoudt en wat het verschil is tussen een mountain leader en een berggids.

‘Net als een berggids is een IML is opgeleid om beroepsmatig ‘s zomers en ‘s winters klanten door de bergen te begeleiden, zij het zonder gepland gebruik van een touw. Een ander verschil is dat een IML zich met deelnemers ’s winters op sneeuwschoenen verplaatst, niet op ski’s. Een IML is meer dan een berggids gericht op de bergomgeving en beleving. De Nederlandse Associatie van International Mountain Leaders (NLAIML) is in ons land de aanbieder van de opleiding tot IML.’

IML-opleiding-gids-7

Hoe ziet het opleidingstraject eruit?
‘Op basis van je aanmelding – dat kan tot uiterlijk 21 oktober 2016 – kun je worden uitgenodigd voor de vierdaagse intake die plaatsvindt in december 2016 en februari 2017. Slaag je dan start je met de driejarige opleiding. Die bestaat uit vakken als groepsmanagement, leiderschap en lesgeven, materiaalkunde, technische vaardigheden, navigatie, lawinekunde, berg-ehbo, economie, toerisme en milieu en persoonlijke ontwikkeling. De praktijkonderdelen worden aangeboden in het buitenland, in de Alpen, maar ook in landen als Marokko en Scandinavië. Tijdens stages pas je de opgedane kennis en ervaring toe. Je wordt daarbij begeleid door een IML of berggids. Na afronding van alle zomer- en wintermodules, stages en theorietoetsen, volgen het zomer- en het winterexamen. Slaag je, dan kun je beroepsmatig aan de slag als IML, in en buiten Europa.’

De opleiding wordt als pittig ervaren. Waaraan moet je minimaal voldoen om te worden toegelaten?
‘Behalve dat je minstens 20 jaar oud moet zijn en een goede lichamelijke- en geestelijke gezondheid moet hebben, moet je minimaal twee relevante cursussen bij een berggids of IML gevolgd hebben op minimaal NKBV niveau C1. Je moet ruime, allround bergsportervaring hebben en over vaardigheden beschikken die nodig zijn bij het maken van alpiene bergwandeltochten, trekkings, hoogtoeren, sportklimmen, sneeuwschoentochten of toerskitochten. Verder heb je het niveau van NKBV outdoor voorklimmen, heb je een cursus basislawinekunde gevolgd en kun je communiceren in het Nederlands, Engels en Duits. Een overzicht van alle voorwaarden staat op onze site, www.nlaiml.org.’

IML-opleiding-gids-11

Hoe zijn die twee op elkaar lijkende beroepen, berggids en IML, ooit ontstaan?
‘De klassieke berggids bestaat reeds sinds jaar en dag. Het beroep van de IML heeft in de zeventiger jaren van de vorige eeuw gestalte gekregen: er ontstond namelijk behoefte aan begeleiders in het ‘middengebergte’. Vooral in Frankrijk floreerde de ‘Accompagnateur en moyenne montagne’, zoals de International Mountain Leader daar genoemd wordt. Sinds 2004 hebben zich wereldwijd landen verenigd om de opleiding voor dit beroep te standaardiseren: de Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA) werd gevormd.’

Hoeveel deelnemers melden zich jaarlijks aan? En hoeveel slagen er?
‘Tot nu toe start elke drie jaar een opleiding. In Nederland bestaat de opleiding nog niet zo lang: de eerste opleiding bestond slechts uit een kleine groep, momenteel loopt de tweede opleiding, en in 2017 start de derde. Aan de huidige opleiding die in 2014 is gestart, nemen acht bergsporters deel. In Nederland zijn nu iets meer dan tien IML’s. Dat zijn er nog niet veel, maar de opleiding bestaat in Nederland ook nog niet zo lang. Daar komt bij dat tot nu toe slechts eens per drie jaar een opleiding is gestart. Het aantal bergsporters dat instroomt is misschien ook beperkt omdat de instroomeisen serieus zijn: zowel qua bergsportcursussen, klimvaardigheid als zelfstandige ervaring in de zomer én in de winter. Het percentage geslaagden tot nu toe is 80%.’

IML-opleiding-gids-2

Hoe wordt de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd?
‘Voor de theorie worden specialisten ingezet, en de praktijkmodules worden verzorgd door berggidsen en zeer ervaren IML’s die daarnaast ook nog over andere relevante kwalificaties beschikken. De opleiding is erkend door UIMLA en daarmee wereldwijd geldig. Op nationaal niveau is de opleiding vorig jaar ge-audit en is NLAIML geaccrediteerd in het kader van de Kwalificatiestructuur Sport. Daarmee is de opleiding nationaal erkend vanuit NOC-NSF en VWS.’

Wat is het risico als je als georganiseerde groep zonder IML de bergen ingaat?
‘Per Alpenland komen jaarlijks zo’n 200 tot 300 bergsporters om het leven. De meesten gewoon bij bergwandelen. Overigens is dat niet zo gek, want heel veel mensen doen aan bergwandelen. Een IML is opgeleid om de risico’s te minimaliseren, maar vooral om van een bergtocht een optimale beleving te maken, inclusief de nodige aandacht voor de bergcultuur en -natuur, de bloemen, dieren en geologie. En ‘s winters is de IML de aangewezen begeleider van sneeuwschoenwandeltochten, omdat de IML goed weet om te gaan met onder andere de lawinerisico’s.’

IML-opleiding-gids-1

Waar kom je terecht als Nederlandse IML, kun je van het werk leven?
‘Dat is een terechte vraag. Ik hang de stelling aan dat de markt zo beperkt of groot is als je eigen creativiteit. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik geen in Nederland wonende IML’s ken die full-time in de bergen te vinden zijn als IML. Sommigen doen er iets heel anders bij voor het hoofdinkomen, en anderen combineren als IML hun persoonlijke passie, bijvoorbeeld lesgeven of coaching, met de bergsport. In de Alpen zie je meer IML’s die er van kunnen leven. Een Nederlandse IML zal het vooral moeten hebben van Nederlandse klanten. Als IML ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van je eigen business; dat is dan ook een aspect in de allereerste opleidingsmodule.’

Wat was voor jou de aanleiding IML te worden?
‘Ik was al zo’n twintig jaar alpiene tochtleider voor de NKBV, een vrijwillige functie. Ik ben altijd op zoek naar verbetering, en zag in de IML-opleiding een mogelijkheid om het tochtleiden naar een hoger niveau te brengen, maar ook om het voor een belangrijk deel als professional te gaan doen. ‘Voor een belangrijk deel’, omdat ik ook nog één tot twee weken per jaar als vrijwilliger voor de NKBV gletsjertochten leid. Momenteel ben ik zo’n acht tot tien weken per jaar actief als IML in de bergen. Inderdaad, het beroep van IML is elke keer weer een goed ‘excuus’ om af te reizen naar de bergen.’

IML-opleiding-gids-8

EXTRA INFORMATIE

Interesse in de opleiding, maar eerst meer weten?

Meld je aan voor de oriëntatiemodule, die van 4 t/m 9 september 2016 gehouden wordt (aanmelding verplicht, www.nlaiml.org). Er zal vooral aandacht worden besteed aan vaardigheden die je als zelfstandig bergsporter misschien nog niet zo nadrukkelijk ontwikkeld hebt zoals het (bege)leiden van groepen, geven van instructie en nauwkeurig oriënteren.

De belangrijkste data op een rijtje

  • zo snel mogelijk: aanmelden orientatiemodule van 4 t/m 9 september 2016
  • uiterlijk 21 oktober 2016: aanmelden opleiding IML
  • start driejarige opleiding IML: zomer 2017, zie www.nlaiml.org

LR-UIMLA-logo

Handige sites

Geen gids maar huttenwaard

Kerstin Thederan koos niet voor een beroep als mountain leader maar droomt van een baan als huttenwaardin. Ook zij zal bij NLAIML een opleiding volgen. Lees haar verhaal in Op Pad 3 die t/m 4 augustus 2016 in de winkels ligt.

Delen

Waardering
74060
Stem nu !
Bedankt!
Mislukt !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *